Bluetooth Core_v4.1.rar

所需积分/C币:4 2020-03-22 13.92MB RAR
评分

Master Table of Contents & Compliance Requirements

...展开详情
立即下载 最低0.43元/次 学生认证VIP会员7折
举报 举报 收藏 收藏
分享
1.75MB
MT7628_LinuxAP_V4.1.0.0_DPA_20160310.tar.bz2

最新WIFI驱动:MT7628_LinuxAP_V4.1.0.0_DPA_20160310.tar.bz2

2017-08-23
16.64MB
ES_File_Explorer_v4.1.9.3.1-Mod版.apk

ES_File_Explorer_v4.1.9.3.1-Mod版

2020-03-13
19.46MB
录像Bandicam_v4.1.2.1385_绿色便携版

录像Bandicam_v4.1.2.1385_绿色便携版,无需安装即可使用。

2018-05-02
2.19MB
ESP370&560;&400;_ocx_v4.1.0.9_20180628.rar

汉王手写板最新SDK开发包加驱动 2018/06/28 最新版驱动 支持C++/C# ESP370 ESP560 ESP400

2019-06-04
2.29MB
ESP370&560;_ocx_v4.1.0.8_20161108.rar

汉王手写板二次开发接口文档,内附Demo和Demo程序以及接口文档 汉王手写板二次开发接口文档,内附Demo和Demo程序以及接口文档 汉王手写板二次开发接口文档,内附Demo和Demo程序以及接口文档

2019-09-25
3.34MB
LOL_V4.1.4.6_FULL.exe

零基础黑客学习教程,关于黑客小白,,分为普通版和高级版,普通版里面包含了黑客新手综合书籍、网络教程、管理信息系统、操作系统导论和14天黑客教程;高级版中包含了图象处理、通信原理、数字逻辑、计算方法以及基于web的程序设计,2019年最新黑客普通版+高级版 百度网盘视频教程资源普通版教程:https://pan.baidu.com/s/1GWJFfgZJd5SBjQPT8zfBEA 提取密码:jsk5 高级版教程:https://pan.baidu.com/s/1qCXtUXp1TbnYIAgZjh-A2w 提取密码:iirj

2019-08-27
2.63MB
CPU-S_v4.1.dmg

检测cpu变频

2020-04-18
218KB
vsftpd-2.0.5-16.el5_4.1.i386.rpm

vsftpd-2.0.5-16.el5_4.1.i386.rpm 本人验证过,确实可用

2016-02-09
27.35MB
opencv_python-4.1.1.26-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl

opencv_python-4.1.1.26-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl

2020-03-06
13.92MB
Bluetooth Core_v4.1.rar

Master Table of Contents & Compliance Requirements

2020-03-22
37.55MB
opencv_contrib_python-4.1.2.30-cp37-cp37m-win_amd64.whl

opencv_contrib_python-4.1.2.30-cp37-cp37m-win_amd64库

2020-01-02
1.52MB
ai-thinker_esp8266_at_firmware_dout_v1.5.4.1-a_20171130.rar

安信可出厂默认的AT固件。

2019-12-05
2.25MB
Bootstrap_v4.1.x 中文版

Bootstrap_v4.1.x 中文版(用于个人学习记录和查阅,并没有完全翻译)

2018-08-24
39.78MB
Bluetooth Core_V4.0/V4.1/V4.2

蓝牙协议4.0版本

2015-09-10
31.48MB
opencv_python-4.1.2.30-cp38-cp38-win_amd64.whl

opencv_python-4.1.2.30-cp38-cp38-win_amd64

2020-01-14
27.65MB
UD08980B_海康威视H.265系列NVR(76 77 86 96 I K系列)操作手册_V4.1.50_20180212.PDF

UD08980B_海康威视H.265系列NVR(76 77 86 96 I K系列)操作手册_V4.1.50_20180212.PDF

2019-08-10
15.64MB
DPDK_Suricata_4.1.rar

使用DPDK 加速suricata-4.1.4源码。 DPDK版本 dpdk-stable-18.11。 Suricata版本 suricata-4.1.4 。 编译:./configure --enable-dpdk

2019-08-30
20.28MB
netty-all-4.1.32.Final-sources.jar 最新版netty源码全部包

包含最新版文档以及全部jar包: jar包如下 netty-buffer-4.1.32.Final-sources.jar netty-buffer-4.1.32.Final.jar netty-build-22-sources.jar netty-build-22.jar netty-codec-4.1.32.Final-sources.jar netty-codec-4.1.32.Final.jar netty-codec-http-4.1.32.Final-sources.jar netty-codec-http-4.1.32.Final.jar netty-codec-http2-4.

2019-01-09
37.17MB
opencv_python-4.1.1.26-cp37-cp37m-win_amd64.whl

opencv-python,whl格式文件, 官方下载比较慢的可以试试

2019-11-07
35.62MB
opencv_python-4.1.0.25-cp27-cp27m-win_amd64.whl

opencv 类库文件

2019-05-19
img
xu_xuthus

关注 私信 TA的资源

上传资源赚积分,得勋章
相关内容推荐