STC15F104W串口发送接收程序

所需积分/C币: 46
浏览量·1.6k
RAR
64KB
2020-04-29 12:07:55 上传
身份认证 购VIP最低享 7 折!
评论 收藏
共25个文件
bak:5个
h:4个
obj:3个
weixin_40805561
  • 粉丝: 7
  • 资源: 53
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱
精品专辑
内容简介:单片机程序.rar 单片机程序 单片机程序 UART.opt.bak UART_Opt.Bak UART.Uv2.bak delay.h UART.lnp 宏晶模拟串口.LST 宏晶模拟串口.c UART.plg config.h delay.LST soft_uart.h UART_uvopt.bak STC15Fxxxx.H delay.c 宏晶模拟串口.OBJ UART.hex UART UART.uvopt UART_uvproj.bak Soft_UART.c delay.OBJ UART.M51 Soft_UART.LST UART.uvproj Soft_UART.OBJ