vagrant-django-template, Vagrant下运行 Django 应用的框架项目.zip

所需积分/C币:9 2019-09-18 12:38:36 96KB .ZIP

vagrant-django-template, Vagrant下运行 Django 应用的框架项目 vagrant-django-templateVagrant开发的Django 1.9项目模板。 提供的功能包括:一个 Vagrantfile,用于构建基于Ubuntu的虚拟机一个 virtualenv ( 配置为在登录时处于活动

...展开详情
img
  • 至尊王者

    成功上传501个资源即可获取

关注 私信 TA的资源

上传资源赚积分,得勋章
    最新推荐