EP2C5Q208C8N核心板原理图

所需积分/C币:36 2018-06-23 18:27:20 357KB PDF
收藏 收藏
举报

EP2C5Q208C8N核心板原理图,eda课程fhpg开发板核心板原理图
4 PIN56 S DOI 8SDQ2 PIN59 S DQ3 SA3 PIN105 160 SDQ4 QQq N63 S DO6 DQ7 PIN77 SDQ9 41DQ8 34 SA9 PIN87 PIN76 S DQ10 A10/AP 22 SAIO PIN102 PINT5 S DOI I SAII PINSE SD BSO PIN99 PINT0 S DQ14 BSO SD BSI PINICI PIN69 S DQ15 DQ14 BSI PIN8 SD CKE LDOM 15 SDIDOMPING7 UDOM 39 SD UDOMPIN81 PIN97 SD CS PIN96 SD RAS C PINGS SD CAS RAS PIN6& SD WE CAS W S2GND ⅤCC VCC 41 GND ⅤCC GND ⅤCC GGG NNN ⅤCC C Size Revision Date 2012-11-19 File Sdram Flash Sk》 awn By: 4 UIH TDI TAG TDo 16 TCK 18 TDO CK 3.3V 10K TDOI TMS 17 TMS DATA 20 DATAD R1010K HEADE≤X 125 MSELO 3.3v ncE R12 10KONF DONE 123 DCLK HOK nCONFIG 26:1 CONE DONE S3 SW PB nCONFIG Rk nSTATIS 121d nSTATUS EP2C5Q208C8 GND R13 DATA 2 DATA ⅤCC 且 DCLK 亍gb CONF DONE GND DCLK VCC ASD VCC nCONFIG DATA nc ASDI 45 ASDI GND RII HEADER SX2 10K C Title Size Revision Date 2012-11-19 File 3 4 VCCSV DI VCC VIN 3.3V D3 A 2 PIN142 SW-SPST GND IN5819 PIN141 GND LM1085-3 1.2V VCC PLLI VCCs 3.3V 15 +C2 UIH 104 10uF/16V 00uF/16V GN 'CC PLLI 53 VCCA PLLI GNDA-PLLI L52GND GND PL.L/ L50 VCC PLL2 VCC PLL2 157 1117-1.2 Is YCCD PLLZ GGDD PLL: FISO gND GND PLL2 in Vout 104 104 FP2:5(208CX +C8 104 10u/16 GND 3.3V mHZ 上3 43 VCC CL CLKO 104 GND 32,120,36,119,这4个引脚,在日25Q08中作为通用Q而不接1.2V或GD 3 C VCCIO1 VCCINT 1. 2Y VCCIO1 VCCINT 104 VCCIO1 VCCINT H120 17 VCCIO2 VCCINT H178 23 GND GND□24 CLKT CCIO2 VCCINT GND GND 30-PCLK7 RESET RESET CLKS aLNDCE LK3n INPUt CLKG CLK3P INPUT 202 VCCIO2 GND GND L153 CLK4 131 CLK5 CLK2n INPUt VCCIO2 49 GND GND H159 SW-PB CLK 28 1 CLK4, LVDSCLK2p INPUT 5 GNDGND□ CLK2 ClK LVDSCLKIn INPUT CLKI CLK2. LVDSCLKIp INPUT VCCIO C19 CLKO CLKO, LVDSCLKDp INPUT VCCIO 8 GND GND GND GND GND 104 100 GND GND H196 93 VCCIO CCIO4 C2I Size Revision File

...展开详情
试读 5P EP2C5Q208C8N核心板原理图
立即下载 低至0.43元/次 身份认证VIP会员低至7折
  抢沙发
  一个资源只可评论一次,评论内容不能少于5个字
  img
  qq_42525997

  关注 私信 TA的资源

  上传资源赚积分,得勋章
  最新推荐
  EP2C5Q208C8N核心板原理图 36积分/C币 立即下载
  1/5
  EP2C5Q208C8N核心板原理图第1页
  EP2C5Q208C8N核心板原理图第2页

  试读已结束,剩余3页未读...

  36积分/C币 立即下载 >