7-Uath茶壶

所需积分/C币:13 2018-05-22 00:14:23 18.65MB RAR

用三次Bezier曲线画Uath茶壶,给出各个控制点,根据控制点画出Utah茶壶,有需要的话还可以贴上不同的图案使茶壶更完整。

...展开详情
img
liveeshine

关注 私信 TA的资源

上传资源赚积分,得勋章
相关内容推荐