at89c51单片机+矩阵键盘编写的计算器c语言代码

5星 · 超过95%的资源
所需积分/C币: 50
浏览量·1.1k
RAR
32KB
2011-01-10 14:23:59 上传
身份认证 购VIP最低享 7 折!
共24个文件
bak:4个
c:2个
hex:2个
likang123321
  • 粉丝: 14
  • 资源:
    33
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱
精品专辑
内容简介:计算器.rar 计算器 计算器 xounter 矩阵键盘(反转法) xounter.plg xounter.M51 xounter.c xounter.Uv2 xounter_Opt.Bak xounter_Uv2.Bak xounter.lnp xounter.hex xounter.LST xounter.OBJ xounter.Opt