Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf

所需积分/C币:25 2011-01-18 20:13:32 10.46MB APPLICATION/PDF
收藏 收藏 5
举报

经典人的经典著作,对于想深入了解的人还是很有参考价值的。

...展开详情
试读 170P Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf
立即下载 低至0.43元/次 身份认证VIP会员低至7折
  一个资源只可评论一次,评论内容不能少于5个字
  tjb89426 想深入学习现代最优滤波理论就要从这样的经典文献开始
  2014-08-04
  回复
  chao988227 希望可以有用,现在正在研究Kalman滤波器
  2014-07-28
  回复
  u010794640 哎呀,终于找到了,虽说英文文献看着费劲!
  2014-07-27
  回复
  lebesgue 看看原文献 踏入征途
  2014-05-27
  回复
  littlerat909 终于找到了,很清晰,非常感谢。
  2014-02-28
  回复
  dv1dt 非常经典的教材,很难找到的且清晰的版本。是滤波方面的经典资料。多谢分享。
  2014-02-24
  回复
  天真不天真都是兔子 好东西,有时间要好好看!
  2013-11-27
  回复
  li0jing 经典内容,大师著作。做论文用到,看一看original文献!
  2013-08-05
  回复
  woniwo 经典书籍,文档质量很好。
  2013-02-26
  回复
  enaeng 学习卡尔曼滤波时候,发现卡尔曼在论文里引了这个教材,非常经典的教材,而且这个版本非常清晰
  2013-01-24
  回复
  关注 私信 TA的资源
  上传资源赚积分,得勋章
  最新推荐
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf 25积分/C币 立即下载
  1/170
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第1页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第2页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第3页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第4页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第5页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第6页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第7页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第8页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第9页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第10页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第11页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第12页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第13页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第14页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第15页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第16页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第17页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第18页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第19页
  Norbert_Wiener-Extrapolation,_interpolation_and_smoothing_of_stationary_time_series-The_MIT_Press(1964).pdf第20页

  试读已结束,剩余150页未读...

  25积分/C币 立即下载 >